Asansörlerde A3 Standardı


EN 81-1/2 Standartlarının A3 versiyonu 01 Temmuz 2012 tarihinde Türkiye’de uygulamaya girmiştir.
Askı Tertibatı, halat ağırlığını dengeleme, aşırı hıza ve istem dışı kabin hareketine karşı korumayı kapsamaktadır.Bu standartta 4 adet değişiklik öngörülmüştür:

  1. Özellikle mekanik, elektriksel veya başka diğer tehlikelere karşı, genel servis ve bakım sırasında kaldırılması gereken fiziksel bir bariyerle koruma sağlamak için kullanılan koruyucuların kaide sistemi, (EN 81-1+A3 MADDE 0.3.19)
  2. f) Asansörlerin nakliye, montaj, onarım ve söküm işleri sırasındaki güvenliği,
  3. g) Beyan hızı ≤ 0.15 m/s olan asansörleri kapsamaz. (EN 81-1+A3 MADDE 1.3 f ve g maddeleri)

  4. Kabinin durma hassasiyeti ± 10 mm olmalıdır,- ± 20 mm lik seviyeleme hassasiyeti            korunmalıdır. Kabinin örneğin yükleme ve boşaltılma safhaları sırasında 20 mm aşılırsa, bu düzeltilmelidir. (en81-1+a3 madde 12.12)
  5. Kabinin yükleme/boşaltma işleminden dolayı meydana gelen hareketleri hâriç, durağa ulaşmadan önceki kapının açılma alanı içerisinde açık kapılı kabinin komutsuz hareketi


yukari