Asansör Standartları


Standart No/Kabul Tarihi

TS EN 81-20:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014
Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri

TS EN 81-50:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014 
Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyleri- Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesapları, muayeneleri ve deneyleri

TS EN 81-22 (İngilizce Metin)-30.10.2014 
Asansör yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları- İnsan ve eşya taşımacılığı için asansörler- Bölüm 22: Eğik düzlem için elektrikli asansörler

TS 13630 
Asansörler - F90 sınıfı yangına dayanıklı kayar tip kapılar

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 
Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler

TS ISO 4190-1/ Cor 1 - 18.06.2014
Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf VI asansörler (Tadil 1:2011)

TS EN 12015 (İngilizce Metin) - 29.04.2014 
Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı - Emisyon

TS EN 81-77 (İngilizce Metin) - 13.02.2014
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 77: Sismik durumlara tabi asansörler

TS EN 12016 (İngilizce Metin) - 13.02.2014
Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdiven ve bantlar için ürün aile standardı - Bağışıklık

TS EN 81-82 (İngilizce Metin) - 13.02.2014
Asansör-Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Mevcut asansörler - Bölüm 82 - Engelliler dahil mevcut asansörlere erişebilirliğin geliştirilmesi

TS 12255 - 09.10.2013
Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar

TS 13561 - 12.6.2013
Yetkili servisler - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar

TS EN ISO 25745-1 (İngilizce Metin) - 10.4.2013
Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için enerji performansı- Bölüm 1: Enerji ölçümü ve geçerli kılınması

TS EN 81-21:2009+A1:2012(EN) (İngilizce Metin) - 10.4.2013
Asansörler - İnsan ve yük taşımak için - Yapılış ve tesis ile ilgili güvenlik kuralları - Bölüm 21: Mevcut binalarda insan ve yük/insan taşıma için yeni asansörler
Direktif:95/16/EC 

TS EN 81-41 - 21.2.2013
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıması için özel asansörler - Bölüm 41: Hareket engelli insanların kullanımı için düşey kaldırma platformları

TSE K 179 - 2.11.2012
Asansör rayı bağlama sistemi

TSE K 171 - 10.10.2012
Asansör karşı ağırlık (denge ağırlığı)

TS EN 81-3+A1 - 12.4.2012
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
Direktif:2006/42/EC 

TS EN 81-3+A1/AC - 12.4.2012
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
Direktif:2006/42/EC 

TSE CEN/TS 81-76:2011 (İngilizce Metin) - 31.1.2012
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 76: Asansör kullanan engelli yolcuların tahliyesi

TS CEN/TS 81-11:2011 (İngilizce Metin) - 22.11.2011
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Temeller ve yorumlar - Bölüm 11: En 81 aile standardlarına ilgili yorumlar
TS EN 81-41 (İngilizce Metin) - 12.4.2011
Asansörler-Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-İnsan ve yük taşıması için özel asansörler-Bölüm 41:Hareket engelli insanların kullanımı için dikey kaldırma platformları
Direktif:2006/42/EC 

TS ISO 7465 - 22.3.2011
İnsan ve yük asansörleri - Asansör kabinleri ve karşı ağırlıkları için kılavuz raylar - T tipi

TS EN 12016+A1 - 13.1.2011 Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdiven ve bantlar için ürün aile standardı - Bağışıklık
Direktif:95/16/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC(89/336/EEC) 
(Uyarı: Bu standart iptal edilmiştir; Ancak, Yeni Yaklaşım Direktifleri altında yer aldığından, geçiş süresi sonuna kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir)

TS ISO 9386-2 - 13.1.2011
Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar -Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör

TS IEC 245-5/T1(Numara tadili, TS IEC 60245-5) - 13.1.2011
Kablolar-Kauçuk yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan bölüm 5: Asansör kabloları

TS EN 81-31 (İngilizce Metin) - 13.7.2010
Asansörler - İnsan ve eşya taşımak için - Yapılış ve tesis ile ilgili güvenlik kuralları - Bölüm 31:Sadece açık yük asansörleri
Direktif:2006/42/EC 

TS EN 81-2+A3 (İngilizce Metin) - 23.3.2010
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 2: Hidrolik asansörler
Direktif:95/16/EC 

TS EN 81-40 (İngilizce Metin) - 19.1.2010
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 40:Hareket engelli yolcular için yürüyen merdivenler ve eğimli kaldırma platformları
Direktif:2006/42/EC 

TS EN 81-43 (İngilizce Metin) - 19.1.2010
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 43: Vinçler için asansörler
Direktif:2006/42/EC 

TS CEN/TR 81-10 (İngilizce Metin) - 19.1.2010
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Temeller ve yorumlar - Bölüm 10: En 81 serisi standardların sistematiği

TS EN 13015+A1 - 29.6.2009
Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
Direktif:95/16/EC,2006/42/EC 

TS EN 12385-5/AC - 28.4.2009
Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 5: Asansörler için halatlar
Direktif:95/16/EC 

TS EN 81-3+A1 (İngilizce Metin) - 28.4.2009
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
Direktif:2006/42/EC 

TSE CEN TS 81-82 (İngilizce Metin) - 9.4.2009
Asansör-Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Mevcut asansörler - Bölüm 82 - Engelliler dahil mevcut asansörlere erişebilirliğin geliştirilmesi

TS EN 81-71+A1 - 6.12.2007
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 71: Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler
Direktif:95/16/EC 

TS EN 81-70/A1 - 21.6.2007
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
Direktif:95/16/EC 

TS EN 81-70 - 21.6.2007
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
Direktif:95/16/EC 

TS 13299 - 19.6.2007
Asansör ve yürüyen merdiven bakım ve onarımcısı

TS EN 81-80 21.12.2006
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-Mevcut asansörler-Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları

TS EN 12015 - 12.10.2006
Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı - Emisyon
Direktif:2004/108/EC(89/336/EEC) 

TS EN 81-73 - 20.4.2006
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin davranışı
Direktif:95/16/EC 

TS EN 81-28 - 23.2.2006
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri - Bölüm 28: Yolcu ve yük asansörlerinde uzaktan alârm
Direktif:95/16/EC 

TS EN 81-58 - 23.2.2006
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyler - Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi
Direktif:95/16/EC 

TS EN 81-72 - 23.2.2006
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri
Direktif:95/16/EC 

TS ISO 4190-6/T1 - 16.2.2006
Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde kullanılan insan asansörleri- Plânlama ve seçim

TS EN 12385-5 - 29.4.2005
Çelik tel halatlar - Güvenlik - bölüm 5: Asansörler için halatlar
Direktif:95/16/EC 

TS 8238 ISO 4190-2 - 22.4.2004
Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar bölüm 2: Sınıf ıv asansörler

TS IEC 60227-6 - 26.4.2003
Kablolar-Polivinil klorür yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan bölüm 6: Asansör kabloları ve bükülgen bağlantılar için kablolar

TS ISO 4190-5 - 22.2.2001
Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar

TS ISO 4190-6 - 22.2.2001
Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde kullanılan insan asansörleri- Plânlama ve seçim

TS ISO 8383 - 15.2.2000
Gemi asansörleri- Özel kurallar

TS 1812 - 27.12.1988
Asansörlerin hesap,tasarım ve yapım kuralları (elektrikle çalışan insan ve yük asansörleri için)

TS IEC 245-5 - 7.4.1997
Kablolar-Kauçuk yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan bölüm 5: Asansör kabloları

TS EN 627 - 7.3.1997
Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin ve yürüyen yolcu bantlarının verilerinin kaydedilmesi ve izlenmesi kuralları

TS 8239 - 29.3.1990
Asansörler- Otomatik kapılı- Yerleştirilmesi ile ilgili boyutlar- Sınıf 5- Servis asansörleri

---------------------------
TS EN ISO 13857 - 29.4.2014
Makinalarda güvenlik - Kol ve bacakların erişebileceği bölgelerde tehlikenin önlenmesi için güvenlik mesafeleri

TS EN 349+A1 - 19.2.2009
Makinalarda güvenlik - İnsan vücut azalarını ezilmeye karşı korumak için asgari açıklıklar

yukari